BCA Faculty

Faculty Members

Teacher NameFacultyDesignationSubjectBiodata
GAURAV KUMAR DIXIT BCA Lecturer (Under Self Finance Scheme) View Biodata
ASHISH MISHRA BCA Lecturer (Under Self Finance Scheme) View Biodata
ANSHUMAN DIXIT BCA Lecturer (Under Self Finance Scheme) View Biodata
MANOJ KUMAR YADAV BCA Lecturer (Under Self Finance Scheme) View Biodata
AKHILESH KUMAR BCA Lecturer (Under Self Finance Scheme) View Biodata
ALOK KUMAR BCA Lecturer (Under Self Finance Scheme) View Biodata